HẬU THO

Uy tín quý hơn vàng

Thôn 6, Phả Lễ

Thủy Nguyên, Hải Phòng

0943487366

Hỗ trợ 24/24

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: CS1 - Thôn 6, Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng Showroom Centa VSIP Thủy Nguyên, Hải Phòng

Số điện thoại: 0943487366 - 02253875055

Email: vatlieuhautho@gmail.com

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ liên hệ với cửa hàng Hậu Tho

0943487366