HẬU THO

Uy tín quý hơn vàng

CS1 - Thôn 6, Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Showroom - Khu đô thị Centa, KCN VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng

0943487366

Hỗ trợ 24/24

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ 1: CS1 - Thôn 6, Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Địa chỉ 2: Showroom - Khu đô thị Centa, KCN VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Số điện thoại: 0943487366 - 02253875055

Email: vatlieuhautho@gmail.com

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ liên hệ với cửa hàng Hậu Tho

0943487366